Convidados

Na V Xornada de Usuarios de R en Galicia están programadas sesións convidadas, a cargo dos seguintes relatores xa confirmados (irase completando a listaxe a medida que vaian confirmando), que presentarán os avances máis recentes con R:

Antonio Vidal Vidal Senior Data Scientist (FINSA)

Aurelio Rodríguez López Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA)

Beatriz Pateiro López Universidade de Santiago de Compostela

Belén María Fernández de Castro DGA Planificación Estratéxica e PMO (ABANCA)

Javier Tarrío Saavedra Universidade da Coruña

Marcos Fernández Arias Xunta de Galicia

María Aurora Baluja González Servizo de Anestesionloxía e Reanimación (CHUS)

Noa Veiguela Fernández Instituto Galego de Estatística

Nora Martínez Villanueva Investigadora Senior da Área de Servizos e Aplicacións (Gradiant)

Rubén Fernández Casal Universidade da Coruña

Salvador Naya Fernández Universidade da Coruña

Teresa Veiga Rodríguez DGA Planificación Estratéxica e PMO (Abanca)

Tomás Cotos Yáñez Universidade de Vigo