Convidados

Na VII Xornada de Usuarios de R en Galicia están programadas sesións convidadas a cargo das seguintes persoas relatoras (irase completando a listaxe a medida que vaian confirmando), que presentarán os avances máis recentes con R: