Programa 2017

IV Xornada de Usuarios R en Galicia

19 de outubro de 2017

 

Programa

9:00 - 09:15 Chegada de asistentes e recollida de material
(AULA MAGNA - Facultade de Matemáticas)

 
09:15 - 09:45

Sesión de apertura

Rosa Mª Crujeiras Casais - Vicerreitora de Comunicacións e Coordinación

Mª Elena Vázquez Cendón - Decana da Facultade de Matemáticas.

Manuel Mosquera Viso - Xerente de CIXUG

Miguel Ángel Rodriguez Muiños - Comité Científico

Roberto Martín Souto - Oficina de Software Libre do CIXUG.

Vídeo

Diapositiva

09:45 - 10:10

Utilización do software R na unión de rexistros administrativos

Noa Veiguela Fernández (IGE)

Vídeo

Diapositiva

10:10 - 10:35

Cálculo da adxudicación dos premios de fin de carreira(2017)

Marcos Fernández Arias, Pablo Espido Noya (Xunta de Galicia)

Vídeo

10:35 - 11:00

Xeración de música determinista con R

Miguel Ángel Rodríguez Muiños (Consellería de Sanidade); Alejandro Rodríguez Antolín

Vídeo

Diapositiva

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ
11:30 - 11:55

Novo entorno para Big Data con R: sparklyr

Aurora Baluja González (CHUS); Javier Lopez Cacheiro (CESGA)

Vídeo

Diapositiva

11:55 - 12:20

R en paralelo e HPC

Diego Mairena Díaz, Andrés Gómez, Aurelio Rodríguez (CESGA); Santiago Cerviño (Instituto Español de Oceanografía)

Vídeo

Diapositiva

12:20 - 12:45

R como pedra angular de proxectos de Data Science

Daniel Prieto Rodríguez (Minsait by Indra)

Diapositiva

12:45 - 13:10

Predición de Series Temporais en Datasets Multidimensionais de Situacións de Negocio Mediante Paralelización Agradable en R Server

Antonio Soto Rodríguez (SolidQ)

Vídeo

Diapositiva

13:10 - 13:35

Análise da incidencia da leucemia granulocítica empregando a estimación non paramétrica de conxuntos de nivel

Paula Saavedra Nieves (UVigo)

Vídeo

Diapositiva

13:35 - 14:00

RStudio como ferramenta para desenvolvemento de material docente interactivo y multimedia

Alejandro Quintela del Río (UDC)

Vídeo

Diapositiva

  SESIÓN DE TARDE
16:00 - 16:25

Debuxando curvas ROC en R

Arís Fanjul Hevia (USC)

Vídeo

Diapositiva

16:25 - 16:50

A ecoloxía na súa revolución da cantidade masiva de datos

Miguel Branco (UVigo)

Vídeo

Diapositiva

16:50 - 17:15

Web Scraping

José Luis Juncal Pérez

Vídeo

Diapositiva

17:15 - 17:30

Acto clausura relatorios.

 

  OBRADOIROS
18:00- 20:00

TALLER PRÁCTICO (Aula 9): Introdución a R

Arís Fanjul Hevia, Mª José Ginzo Villamayor (USC)

Necesidades do taller:

TALLER PRÁCTICO(Aula 10): Web Scraping

José Luis Juncal Pérez

Necesidades do taller: