Programa 2017

IV Xornada de Usuarios R en Galicia

20 de outubro de 2016

 

Programa

9:00 - 09:15 Chegada de asistentes e recollida de material
(AULA MAGNA - Facultade de Matemáticas)

 
09:15 - 09:45

Sesión de apertura

09:45 - 10:00  
10:00 - 10:25  
10:25 - 10:50  
10:50 - 11:15  
11:15 - 11:45 PAUSA CAFÉ
11:45 - 12:30  
12:30 - 13:00  
13:00 - 13:30  
  SESIÓN DE TARDE
15:30 - 16:00  
16:15 - 16:27  
16:27 - 16:39  
16:39 - 16:51  
16:51 - 17:03  
17:03 - 17:15  
17:15 - 17:27  
17:27 - 17:39  
17:39 - 17:51  
17:51 - 18:10  
18:15- 20:00 TALLER PRÁCTICO
Introdución a R
TALLER PRÁCTICO ()