Programa 2017

IV Xornada de Usuarios R en Galicia

20 de outubro de 2016

 

Programa

9:00 - 09:15 Chegada de asistentes e recollida de material
(AULA MAGNA - Facultade de Matemáticas)

 
09:15 - 09:45

Sesión de apertura

09:45 - 10:00 Utilización do software R na unión de rexistros administrativos
10:00 - 10:25  
10:35 - 11:00 Generación de música determinista con R
11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ
11:30 - 11:55 Nuevo entorno para Big Data con R: sparklyr
11:55 - 12:20 R en paralelo e HPC
12:20 - 12:45 R como piedra angular de proyectos de Data Science
12:45 - 13:10 Predicción de Series Temporales en Datasets Multidimensionales de Situaciones de Negocio Mediante Paralelización Agradable en R Server
13:10 - 13:35 Análise da incidencia da leucemia granulocítica empregando a estimación non paramétrica de conxuntos de nivel
13:35 - 14:00 RStudio como herramienta para desarrollo de material docente interactivo y multimedia
  SESIÓN DE TARDE
16:00 - 16:25 Dibujando curvas roc en R
16:25 - 17:40 A ecoloxía na súa revolución da cantidade masiva de datos
16:51 - 17:03  
17:03 - 17:15  
17:15 - 17:27  
17:27 - 17:39  
17:39 - 17:51  
17:51 - 18:10  
18:15- 20:00 TALLER PRÁCTICO Introdución a R TALLER PRÁCTICO Web Scraping