Programa 2016

III Xornada de Usuarios R en Galicia

20 de outubro de 2016

 

Programa

9:00 - 09:15 Chegada de asistentes e recollida de material
(AULA MAGNA - Facultade de Matemáticas)

 
09:15 - 09:45

Sesión de apertura

  • Mª Victoria Otero Espinar (Decana da Facultade de Matemáticas - USC)
  • Mar Castro Pereiro (Coordinadora da OCFLOSS - AMTEGA)
  • Salvador Naya Fernández (Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia - UDC)
  • Miguel Ángel Rodríguez Muíños (Representante de MeLiSA)
  • Roberto Martín Souto (Coordinador da Oficina de Software Libre - CIXUG)
09:45 - 10:00

 A OSL con R
Roberto Martín (Oficina de Software Libre  do CIXUG)

Vídeo | Diapositivas

10:00 - 10:25

Pyramid_plot: unha nova librería para a representación de pirámides de poboación
Marcos Fernández (AMTEGA)

Vídeo | Diapositivas

10:25 - 10:50

Elaboración da clasificación do grao de urbanización das parroquias galegas (GU2016) empregando R
Mª Esther López Vizcaíno (Instituto Galego de Estatística)

Vídeo | Diapositivas

10:50 - 11:15

R-Shiny: unha ferramenta para mellorar a difusión das operacións do Sistema de Contas Económicas de Galicia
Noa Veiguela Fernández (Instituto Galego de Estatística)

Vídeo | Diapositivas

11:15 - 11:45 PAUSA CAFÉ
11:45 - 12:30

Control estadístico de la calidad mediante las librerías qcr, ILS y fda.qc
Javier Tarrío Saavedra; Salvador Naya Fernández; Miguel Flores
(Universidade da Coruña)

Vídeo | Diapositivas

12:30 - 13:00

Automatización de procesos con R. Importación de datos de saúde. Un caso práctico: A gripe en Galicia
Miguel A. Rodríguez Muíños - Mª Jesús Purriños Hermida
(Consellería de Sanidade)

Vídeo | Diapositivas

13:00 - 13:30

Plugin RCommander para o ensino da Inferencia Estatística na Universidade de Vigo
Manuel A. Mosquera Rodríguez (Universidade de Vigo)

Vídeo | Diapositivas

  SESIÓN DE TARDE
15:30 - 16:00

Series de tempo con R
Manuel Febrero Bande (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

16:15 - 16:27

Paquete VGAM. Aplicaciones biomédicas con R
Jenifer Espasandín Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

16:27 - 16:39

InventorymodelPackage: os problemas de inventario multi-axente
Alejandro Saavedra Nieves (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

16:39 - 16:51

Una introducción a la teoría de colas desde R
Marcos Matabuena (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

16:51 - 17:03

Tratamento de modelos paramétricos de terremotos con R
María Isabel Borrajo García (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

17:03 - 17:15

Creating a Board Game with R
Jose Ameijeiras Alonso (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

17:15 - 17:27

Regresión cuantil lineal local. Un nuevo paquete de R
Mercedes Conde Amboage (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

17:27 - 17:39

Mapas con R
María José Ginzo Villamayor (Universidade de Santiago de Compostela)

Video | Diapositivas

17:39 - 17:51

R como ferramenta para a análise de datos xenómicos
Pilar Cacheiro Martínez (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

17:51 - 18:10

galfoR: paquete de R para a xestión forestal en Galicia
Manuel Arias Rodil (Universidade de Santiago de Compostela)

Vídeo | Diapositivas

18:15- 20:00 TALLER PRÁCTICO (Aula 10)
Miguel Branco (Universidade de Vigo)
Reproducibilidade en ciencia con R. Da minaría de datos á publicación
TALLER PRÁCTICO (Aula 9)
María José Ginzo Villamayor
R básico