Programa 2018

V Xornada de Usuarios R en Galicia

25 de outubro de 2018

[Descargar programa en PDF]

 

PROGRAMA

8:45 - 09:00

Chegada de asistentes e recollida de material

(AULA MAGNA - Facultade de Matemáticas)

09:00 - 09:25

Sesión de apertura

[ver vídeo]

09:25 - 09:50

¿Qué coche de ocasión me compro? Una aproximación con R

Antonio Vidal Vidal

FINSA

[ver vídeo] [ver presentación]

09:50 - 10:15

R en la generación de informes automáticos a través de la API de Google Analytics

Miguel Boubeta Martínez

Improving Metrics

[ver vídeo] [ver presentación]

10:15 - 10:40

Planificación estratégica con R

Belén M. Fernández de Castro e Teresa Veiga Rodríguez

ABANCA

[ver vídeo] [ver presentación]

10:40 - 11:05

Visualización da información estatística utilizando R-Shiny e R-Markdown

Noa Veiguela Fernández

Instituto Galego de Estatística (IGE)

[ver vídeo] [ver presentación]

11:05 - 11:35

                                                                                                  PAUSA CAFÉ                                                                                                     

11:35 - 12:00

Visualización interactiva de datos de saúde (creación de dashboards con Shiny)

Miguel Ángel Rodríguez Muíños

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia

[ver vídeo] [ver presentación]

12:00 - 12:25

R en la administración pública. Cálculos con intervalos de fechas

Marcos Fernández Arias

Xunta de Galicia

[ver vídeo]

12:25 - 12:50

The importance of testing R code

Nora Martínez Villanueva

Gradiant, Galician Research and Development Center in Advanced Telecommunications

[ver vídeo] [ver presentación]

12:50 - 13:10

Integración de R en QGIS

Manuel Oviedo de la Fuente

Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)

[ver vídeo] [ver presentación]

13:10 - 13:30

Algoritmo de eficiencia nas descargas de auga

Manuel Antonio Novo Pérez

Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)

[ver vídeo] [ver presentación]

13:30 - 13:55

R y HPC (uso de R en el CESGA)

Aurelio Rodríguez

Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA)

[ver vídeo] [ver presentación]

13:55 - 15:25                                                                                                        PAUSA                                                                                                            
15:25 - 15:50

Novas librerías para o control estatístico da calidade (QCR) e estudos interlaboratorio (ILS) no contorno da industria 4.0

Salvador Naya

Departamento de Matemáticas. Grupos MODES, CITIC e ITMATI. Universidade da Coruña

[ver vídeo] [ver presentación]

15:50 - 16:15

Bookdown: un paquete de R para a creación de libros

Rubén Fernández Casal1 e Tomás Cotos Yañez2

1Universidade da Coruña - 2Universidade de Vigo

[ver vídeo] [ver presentación]

16:15 - 16:40

Estimación de conxuntos con R mediante os paquetes alphahull e alphashape3d

Beatriz Pateiro López

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela

[ver vídeo] [ver presentación]

16:40 - 17:00

Modelos estadísticos de clasificación con alta dimensión en el número de covariables

Laura Freijeiro González

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela

[ver vídeo] [ver presentación]

17:00 - 17:20

Comparando métodos diagnósticos en R

Arís Fanjul Hevia

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela

[ver vídeo] [ver presentación]

17:20 - 17:40

Ferramentas para reducir o tempo de execución en R

Alejandra López Pérez

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela

[ver vídeo] [ver presentación]

17:40 - 18:00

Unha aplicación Shiny de R para a xestión de recursos en incendios forestais

María José Ginzo Villamayor

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela

[ver vídeo] [ver presentación]

                                                                                                     OBRADOIROS                                                                                                   
18:00- 20:00

TALLER PRÁCTICO (Aula 5)

 Introdución ao software R  [ver máis]

María José Ginzo Villamayor

TALLER PRÁCTICO (Aula 1)

 Iniciación ó Big Data con R coa libraría sparklyr [ver máis]

María Aurora Baluja González