Programa 2018

V Xornada de Usuarios R en Galicia

25 de outubro de 2018

Dispoñible próximamente

 

Programa

9:00 - 09:15 Chegada de asistentes e recollida de material
(AULA MAGNA - Facultade de Matemáticas)

 
09:15 - 09:45

Sesión de apertura

 

09:45 - 10:10

Relatorio

Relatores

10:10 - 10:35

Relatorio

Relatores

 

10:35 - 11:00

Relatorio

Relatores

 

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ
11:30 - 11:55

Relatorio

Relatores

 

11:55 - 12:20

Relatorio

Relatores

 

12:20 - 12:45

Relatorio

Relatores

 

12:45 - 13:10

Relatorio

Relatores

 

13:10 - 13:35

Relatorio

Relatores

 

13:35 - 14:00

Relatorio

Relatores

 

  SESIÓN DE TARDE
16:00 - 16:25

Relatorio

Relatores

 

16:25 - 16:50

Relatorio

Relatores

 

16:50 - 17:15

Relatorio

Relatores

 

17:15 - 17:30

Acto clausura relatorios

  OBRADOIROS
18:00- 20:00

TALLER PRÁCTICO (Aula 1)

 Introdución ao software R  

 

TALLER PRÁCTICO (Aula 5)

 Iniciación ó Big Data con R coa libraría sparklyr 

María Aurora Baluja González