Difusión en vivo

Este ano, e dadas as especiais circunstancias nas que se desenvolve a VII Xornada de Usuarios de R en Galicia, esta realizarase de xeito non presencial con difusión en vivo. Por este motivo, non será necesario realizar inscrición previa na web das xornadas como en anos anteriores.

A difusión da xornada realizarase por dúas canles de xeito simultáneo, en función dos intereses das persoas asistentes:

  • As persoas que desexen obter un certificado de asistencia á xornada deben seguir a xornada a través da sala virtual que se creará en Zoom. Neste caso, a persoa deberá estar rexistrada na plataforma Zoom (rexistro gratuíto desde este enlace) para acceder identificada á sala cos seus datos persoais e así poidamos acreditar que é quen di ser, e deberá asistir cando menos durante o 70% da duración dos relatorios previstos. Para seguir a sesión por Zoom requírese a instalación do cliente Zoom para reunións (dispoñible neste enlace para PC, Linux e Mac) e o número de prazas está limitado pola capacidade da sala de Zoom, que se abrirá 10 minutos antes do inicio da xornada.

Para permitir que as persoas asistentes poidan realizar preguntas ou comentarios en relación aos relatorios con independencia do modo en que estean a seguir as xornadas, habilitarase para cada un dos relatorios unha canle de Rocket Chat (dispoñible neste enlace. Require rexistro) específica para o mesmo, que será a única vía posible para trasladar estas dúbidas, que se contestarán unha vez finalizado o relatorio. No apartado de programa 2020 estará dispoñible, xunto ao relatorio correspondente, o enlace á sala do chat. Estas salas permanecerán abertas o resto da semana para que as persoas inrteresadas poidan revisalas con calma.

Igualmente, durante a xornada habilitarase tamén unha canle de chat en Rocket Chat para trasladar cuestións técnicas ao Comité Organizador (erros de retransmisión, calidade de imaxe ou de son…), de forma que este tipo de incidencias teñan un tratamento axeitado e non se mesturen coas dúbidas dos relatorios.

Enlaces da xornada:

Desde o Comité Organizador estamos a facer o posible para que a xornada se leve a cabo nestas circunstancias tan inusuais e especiais, e pregamos a vosa comprensión ante os posibles desaxustes ou incidencias técnicas que poidan xurdir ao longo da xornada, que en calquera caso tentaremos solucionar a medida que se presenten.

Lembra que, como sempre, unha vez finalizada a xornada se publicarán os vídeos de cada un dos relatorios na canle de YouTube das xornadas.