Programa 2019

VI Xornada de Usuarios R en Galicia

10 de outubro de 2019

 

PROGRAMA

8:45 - 09:00

 

09:00 - 09:25

 

09:25 - 09:50

 

09:50 - 10:15

 

10:15 - 10:40

 

10:40 - 11:05

 

11:05 - 11:35

                                                                                                  PAUSA CAFÉ                                                                                                     

11:35 - 12:00

 

12:00 - 12:25

 

12:25 - 12:50

 

12:50 - 13:10

 

13:10 - 13:30

 

13:30 - 13:55

 

13:55 - 15:25                                                                                                        PAUSA                                                                                                            
15:25 - 15:50

 

15:50 - 16:15

 

16:15 - 16:40

 

16:40 - 17:00

 

17:00 - 17:20

 

17:20 - 17:40

 

17:40 - 18:00

 

                                                                                                     OBRADOIROS                                                                                                   
18:00- 20:00